Wythnos Gofalwyr 2021, Mehefin 7fed-13eg, 2021

Wythnos Gofalwyr 2021, Mehefin 7fed-13eg, 2021

Ynghyd â Cyngor Gwynedd, Tim Llwybrau Llesiant, mae Canfod y Gân wedi bod yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad arbennig gofalwyr rhwng  y 7fed o Fehefin a Mehefin 13eg, gan ei bod yn  Wythnos Gofalwyr 2021 Heb os, rydym ni fel prosiect yn eich gwerthfaowrigi cefnogaeth...
Mae’n bwysig cadw’n bositif. Dal i fynd

Mae’n bwysig cadw’n bositif. Dal i fynd

Nôl ym mis Ionawr ar ôl y sioc a ddaeth cyn y Nadolig ein bod mewn cyfnod clo arall. Roedd hi’n teimlo’n wahanol tro ma. Fyddai’n Nadolig yma ddim yr un fath, ac am ba hyd oedd y cyfnod clo yma yn mynd i bara? Roeddem ni gyd yn wynebu cyfnod digon ansicr eto. Wrth...
“Dyna’r cyfnod corona i mi”

“Dyna’r cyfnod corona i mi”

Rhoddwyd her i griw talentog Harlech i gofnodi eu profiadau o’r cyfnod clo cyntaf. Cafwyd ymateb ffantastig gyda’r criw yn cyfrannu ar lafar, ffotograffau,  a sgyrsiau di-ri ar y ffon! Buan daeth syniadau a profiadau y criw yn fyw ac ar gân dan arweiniad Sera....
Cyngerdd Cymunedol Grŵp Pwllheli

Cyngerdd Cymunedol Grŵp Pwllheli

Un o brif amcanion prosiect Canfod y Gân ydy ymgysylltu â’r gymuned a sicrhau cyfleoedd i oedolion gymryd rhan gyda’i gilydd, yn gyfartal drwy gerddoriaeth. Felly, roeddem yn ymfalchïo yn yr ymateb a gafwyd i’n gwahoddiadau i gymryd rhan yn ein cyngerdd gymunedol...
Cyngerdd Cymunedol Harlech

Cyngerdd Cymunedol Harlech

Cawsom brynhawn bendigedig yn neuadd Ysgol Ardudwy, ar Dachwedd 9fed, 2019. Paratowyd te prynhawn anhygoel gan ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11 yr ysgol. Braf oedd gweld cymaint o gynulleidfa o’r dref. Cafwyd perfformiadau gan unigolion y grwp, yn amrywio o ganeuon Bryn...
Eisteddfod Llanrwst  Awst 2019

Eisteddfod Llanrwst Awst 2019

Roedd hi’n fraint cael ein gwahodd i berfformio ym mhabell y dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst ym mis Awst 2019. Cynnigwyd y cyfle i grwpiau Caernarfon a Phwllheli gymryd rhan. Roedd y babell dan i sang a phawb ar dân i’n perfformiad cyntaf un! Cafwyd ambell...
Bore o hwyl – The Great Get Together

Bore o hwyl – The Great Get Together

Trefnwyd bore o hwyl i gymunedau cerdd Canolfan gerdd William Mathias, eu teuluoedd, eu ffrindiau, a’r gymuned ehangach. Gwahoddwyd teuluoedd sy’n mynychu sesiynau Camau Cerdd a Chamau Nesaf i blant; aelodau’r côr hamdden; aelodau’r gerddorfa gymunedol; trigolion...