Cawsom ddiwrnod arbennig iawn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ar y 30ain o Orffennaf.

Cafwyd perfformiadau gwych gan griwiau Meirionydd ac Arfon, gyda chymysgedd perffaith o ganeuon gwreiddiol sydd wedi eu hysgrifennu gan y criwiau, a pherfformiadau o ganeuon Cymreig adnabyddus megis ‘Harbwr Diogel’ a ‘Mam Wnaeth Got i Mi’. 

Roedd y gynulleidfa i weld wrth eu boddau gyda’r wledd o ganeuon gafodd eu perfformio, wrth iddynt forio canu gyda ni!

Diolch enfawr i’r Eisteddfod Genedlaethol am y gwahoddiad, a diolch enfawr i’n haelodau o grwpiau Meirionydd ac Arfon am eu perfformiad gwych!