Lleoliadau

Arfon (Y Felinheli)

Lleoliad: Canolfan Brynffynnon, Y Felinheli
Pryd: Nosweithiau Llun (bob pythefnos), 5:30pm – 7:00pm

Dwyfor (Y Ffôr)

Lleoliad: Canolfan y Gwystl, Y Ffôr
Pryd:
Nodweithiau Mawrth (bob pythefnos), 5:15pm – 6:45pm.

Meirionydd (Harlech)

Lleoliad: Ysgol Ardudwy, Harlech
Pryd:
Nosweithiau Mawrth (bob pythefnos), 5:30pm – 7:00pm

Arlein

Lleoliad: Zoom
Pryd:
Nosweithiau Llun (bob pythefnos), 5:30pm – 6:30pm