Lleoliadau

Caernarfon

Lleoliad: Canolfan Hamdden Caernarfon, Hwb Caernarfon
Pryd: Nosweithiau Llun (bob pythefnos), 5:30pm – 7:00pm

Pwllheli

Lleoliad: Capel y Drindod
Pryd:
Nodweithiau Mawrth (bob pythefnos), 5:15pm – 6:45pm.

Harlech

Lleoliad: Ysgol Ardudwy
Pryd:
Nosweithiau Mawrth (bob pythefnos), 5:30pm – 7:00pm