Mae gan bawb gân i’w chanu ac mae pawb yn haeddu’r cyfle i ddarganfod a rhannu eu cân

Dilynwch ni ar Cyfryngau Cymdeithasol:

Caffi Canfod y Gân

Ar ddechrau 2023 derbyniwyd grant gan gronfa Celf, Iechyd a Lles Cyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu strand newydd o Canfod y Gân sef Caffi Canfod y Gân. Byddwn yn cynnal 5 cyfres o 10 sesiwn dros y flwyddyn ac rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda nifer fawr o wynebau newydd a pharhau i wethio yn agos gyda Tîm Anabledd Dysgu Gwynedd!

Rydym bellach wedi cwblhau un gyfres dros yr haf gyda chriw hwyliog iawn ac erbyn hyn yn cynnal yr ail gyfres gyda’n tiwtoriaid, Mandy, Marie-Claire ac Elin.

Canfod y Gân Iau

Diolch i grant o gronfa Anthem ‘Atsain’ rydym yn datblygu darpariaeth iau Canfod y Gân yng Ngwynedd gan weithio gyda Gwasanaethau Derwen. Rydym wedi bod yn cynnal sesiynau gyda phobl ifanc sydd â diddordeb mewn creu ac ysgrifennu cerddoriaeth.
Fel rhan o’r grant rydym wedi gallu cynnal diwrnodau creadigol ym Mangor a Phenrhyndeudraeth.

Y Newyddion Diweddaraf

Cyllid i ni parhau i “Ganfod y Gân”

Cyllid i ni parhau i “Ganfod y Gân”

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod ni wedi derbyn grant gan y Steve Morgan Foundation i barhau gyda gwaith Canfod y Gân. "Wedi’i sefydlu yn 2001 gan y dyn busnes a dyngarwr, Steve Morgan CBE, rydym yn darparu cyllid, cymorth, arbenigedd ac arfer gorau i’r...

darllen mwy
Nadolig Llawen 2022

Nadolig Llawen 2022

Nadolig Llawen gan Canfod y Gân. Bu criw Harlech yn brysur iawn yn ysgrifennu cân Nadolig newydd gwreiddiol. Mae'r gân yn gyfuniad o hoff agweddau Nadolig yr aelodau o goleuadau Nadolig i grefi blasus. I gyd fynd gyda'r gân wnaethon ni ffilmio fideo cerddoriaeth -...

darllen mwy
Dathliad Canfod y Gân, Neuadd Dwyfor Pwllheli (2 Medi)

Dathliad Canfod y Gân, Neuadd Dwyfor Pwllheli (2 Medi)

Cafodd criw Canfod y Gan ddiwrnod sbesial iawn ar yr 2il o Fedi 2022 yn nathliad swyddogol Canfod y Gan yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli. Ar ôl 3 blynedd o redeg y prosiect, mi oedd hi’n hen bryd i ni ddathlu'r holl waith caled mae’r aelodau, tiwtoriaid a phawb sydd wedi...

darllen mwy
Perfformiad Eisteddfod Tregaron (30 Gorffennaf)

Perfformiad Eisteddfod Tregaron (30 Gorffennaf)

Cawsom ddiwrnod arbennig iawn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ar y 30ain o Orffennaf. Cafwyd perfformiadau gwych gan griwiau Meirionydd ac Arfon, gyda chymysgedd perffaith o ganeuon gwreiddiol sydd wedi eu hysgrifennu gan y criwiau, a pherfformiadau o...

darllen mwy
Dawns Tê Dementia, Pwllheli (22 Mehefin)

Dawns Tê Dementia, Pwllheli (22 Mehefin)

Cafwyd gwahoddiad i grŵp Dwyfor gan Gwasanaeth Dementia i fod yn rhan o Ddawns Tê oedd yn cael ei gynnal yng Nghapel y Drindod, Pwllheli mis Mehefin. Mi gafwyd digonedd o ddawnsio, canu, cacennau a phanediau i gadw’r grŵp i fynd trwy’r prynhawn. Perfformiodd ein aelod...

darllen mwy
Perfformiad Merched y Wawr, Rhydymain (Mai 2022)

Perfformiad Merched y Wawr, Rhydymain (Mai 2022)

Roedd aelodau Canfod y Gân Harlech wrth ei boddau yn cael cyfle i berfformio yn fyw mewn cyngerdd am y tro cyntaf ers 2019. Cafwyd bore gwych ar fore dydd Sadwrn y 14eg o Fai yng nghynhadledd Merched y Wawr yn Rhydymain.  Cafwyd perfformiad gwych ar y Cellos gan...

darllen mwy
Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig

Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig

Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig. Mae hi wedi bod yn flwyddyn heriol gyda’r pandemig ond rydym wrth ein boddau ein bod wedi gallu ail gychwyn ein sesiynau wyneb i wyneb ers mis Medi.  Diolch i galon i bawb am eu cefnogaeth. Edrychwn ymlaen at 2022 llawn...

darllen mwy
Wythnos Gofalwyr 2021, Mehefin 7fed-13eg, 2021

Wythnos Gofalwyr 2021, Mehefin 7fed-13eg, 2021

Ynghyd â Cyngor Gwynedd, Tim Llwybrau Llesiant, mae Canfod y Gân wedi bod yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad arbennig gofalwyr rhwng  y 7fed o Fehefin a Mehefin 13eg, gan ei bod yn  Wythnos Gofalwyr 2021 Heb os, rydym ni fel prosiect yn eich gwerthfaowrigi cefnogaeth...

darllen mwy

Canfod y Gân

YN TRAWSNEWID BYWYDAU DRWY GERDDORIAETH

Gwella iechyd meddwl

Cysylltu â’n gilydd

Gwella llesiant

Cyfathrebu drwy gerddoriaeth

Cysylltu â'r gymuned

Newid ymagwedd tuag at anabledd

 

Dewch ynghyd mewn grŵp integredig cerddorol i oedolion 16+ gydag anableddau dysgu ac oedolion heb anableddau dysgu i berfformio, byrfyfyrio, creu a chymdeithasu.

Bachwch ar y cyfle i ddatblygu eich sgiliau cerddorol drwy gydweithio a chyfathrebu drwy gerddoriaeth.