Mae gan bawb gân i’w chanu ac mae pawb yn haeddu’r cyfle i ddarganfod a rhannu eu cân

Canfod y Gân

YN TRAWSNEWID BYWYDAU DRWY GERDDORIAETH

Gwella iechyd meddwl

Cysylltu â’n gilydd

Gwella llesiant

Cyfathrebu drwy gerddoriaeth

Cysylltu â'r gymuned

Newid ymagwedd tuag at anabledd

 

Dewch ynghyd mewn grŵp integredig cerddorol i oedolion 16+ gydag anableddau dysgu ac oedolion heb anableddau dysgu i berfformio, byrfyfyrio, creu a chymdeithasu.

Bachwch ar y cyfle i ddatblygu eich sgiliau cerddorol drwy gydweithio a chyfathrebu drwy gerddoriaeth gyda cherddorion a chyd-aelodau’r grŵp.