Mae gan bawb gân i’w chanu ac mae pawb yn haeddu’r cyfle i ddarganfod a rhannu eu cân

Dilynwch ni ar Cyfryngau Cymdeithasol:

Y Newyddion Diweddaraf

Dathliad Canfod y Gân, Neuadd Dwyfor Pwllheli (2 Medi)

Dathliad Canfod y Gân, Neuadd Dwyfor Pwllheli (2 Medi)

Cafodd criw Canfod y Gan ddiwrnod sbesial iawn ar yr 2il o Fedi 2022 yn nathliad swyddogol Canfod y Gan yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli. Ar ôl 3 blynedd o redeg y prosiect, mi oedd hi’n hen bryd i ni ddathlu'r holl waith caled mae’r aelodau, tiwtoriaid a phawb sydd wedi...

darllen mwy
Perfformiad Eisteddfod Tregaron (30 Gorffennaf)

Perfformiad Eisteddfod Tregaron (30 Gorffennaf)

Cawsom ddiwrnod arbennig iawn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ar y 30ain o Orffennaf. Cafwyd perfformiadau gwych gan griwiau Meirionydd ac Arfon, gyda chymysgedd perffaith o ganeuon gwreiddiol sydd wedi eu hysgrifennu gan y criwiau, a pherfformiadau o...

darllen mwy
Dawns Tê Dementia, Pwllheli (22 Mehefin)

Dawns Tê Dementia, Pwllheli (22 Mehefin)

Cafwyd gwahoddiad i grŵp Dwyfor gan Gwasanaeth Dementia i fod yn rhan o Ddawns Tê oedd yn cael ei gynnal yng Nghapel y Drindod, Pwllheli mis Mehefin. Mi gafwyd digonedd o ddawnsio, canu, cacennau a phanediau i gadw’r grŵp i fynd trwy’r prynhawn. Perfformiodd ein aelod...

darllen mwy
Perfformiad Merched y Wawr, Rhydymain (Mai 2022)

Perfformiad Merched y Wawr, Rhydymain (Mai 2022)

Roedd aelodau Canfod y Gân Harlech wrth ei boddau yn cael cyfle i berfformio yn fyw mewn cyngerdd am y tro cyntaf ers 2019. Cafwyd bore gwych ar fore dydd Sadwrn y 14eg o Fai yng nghynhadledd Merched y Wawr yn Rhydymain.  Cafwyd perfformiad gwych ar y Cellos gan...

darllen mwy
Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig

Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig

Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig. Mae hi wedi bod yn flwyddyn heriol gyda’r pandemig ond rydym wrth ein boddau ein bod wedi gallu ail gychwyn ein sesiynau wyneb i wyneb ers mis Medi.  Diolch i galon i bawb am eu cefnogaeth. Edrychwn ymlaen at 2022 llawn...

darllen mwy
Wythnos Gofalwyr 2021, Mehefin 7fed-13eg, 2021

Wythnos Gofalwyr 2021, Mehefin 7fed-13eg, 2021

Ynghyd â Cyngor Gwynedd, Tim Llwybrau Llesiant, mae Canfod y Gân wedi bod yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad arbennig gofalwyr rhwng  y 7fed o Fehefin a Mehefin 13eg, gan ei bod yn  Wythnos Gofalwyr 2021 Heb os, rydym ni fel prosiect yn eich gwerthfaowrigi cefnogaeth...

darllen mwy
Mae’n bwysig cadw’n bositif. Dal i fynd

Mae’n bwysig cadw’n bositif. Dal i fynd

Nôl ym mis Ionawr ar ôl y sioc a ddaeth cyn y Nadolig ein bod mewn cyfnod clo arall. Roedd hi’n teimlo’n wahanol tro ma. Fyddai’n Nadolig yma ddim yr un fath, ac am ba hyd oedd y cyfnod clo yma yn mynd i bara? Roeddem ni gyd yn wynebu cyfnod digon ansicr eto. Wrth...

darllen mwy
Da ni dal i ganu, ac yn dal i gredu! Cadw cyswllt yn 2020

Da ni dal i ganu, ac yn dal i gredu! Cadw cyswllt yn 2020

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers i ni gyd wynebu ein cyfnod clo cyntaf. Doedd neb yn gwybod beth oedd o’n blaenau. Wythnos cyn y newyddion swyddogol bu’n rhaid i ni gymryd penderfyniad  anodd iawn a gohirio pob sesiwn. Doeddwn i ddim yn gwybod pa bryd y byddem...

darllen mwy

Canfod y Gân

YN TRAWSNEWID BYWYDAU DRWY GERDDORIAETH

Gwella iechyd meddwl

Cysylltu â’n gilydd

Gwella llesiant

Cyfathrebu drwy gerddoriaeth

Cysylltu â'r gymuned

Newid ymagwedd tuag at anabledd

 

Dewch ynghyd mewn grŵp integredig cerddorol i oedolion 16+ gydag anableddau dysgu ac oedolion heb anableddau dysgu i berfformio, byrfyfyrio, creu a chymdeithasu.

Bachwch ar y cyfle i ddatblygu eich sgiliau cerddorol drwy gydweithio a chyfathrebu drwy gerddoriaeth.