Cafodd ein grŵp Arfon eu gwahodd i fod yn rhan o Ŵyl Undod Hijix (grŵp theatr intergredig) yn Pontio, Bangor ar 29 Mehefin.

Bu’r criw yn perfformio cymysgedd o ganeuon poblogaidd gan gynnwys, Ysbyrs y Nos gan Edward H, What About Now gan Westlife a Love Yourself gan Justin Bieber. Perfformwyd Cân Canfod y Gân a chyfansoddwyd gan y grŵp yn ystod blwyddyn cyntaf y prosiect a byrfyfyrio ar alaw Elin ar y glockenspiel. Yn ogystal perfformiodd Matthew ei gân Newydd ‘Running Around in My Mind’, cân sydd a rei EP mae o wedi rhyddhau ar Bandcamp. Gorffenwyd y sêt gyda’r “crowd pleasers” Sosban Fach a Mam Wnaeth Gôt Imi lle bu’r gynulleidfa yn ymuno mewn gyda ni!

Diolch i Gwmni Theatre Hijinx am ein cynnwys ni yn eu gŵyl arbennig iawn!