Roedd aelodau Canfod y Gân Harlech wrth ei boddau yn cael cyfle i berfformio yn fyw mewn cyngerdd am y tro cyntaf ers 2019. Cafwyd bore gwych ar fore dydd Sadwrn y 14eg o Fai yng nghynhadledd Merched y Wawr yn Rhydymain. 

Cafwyd perfformiad gwych ar y Cellos gan Debbie ac Elin i ddechrau’r bore, cyn i’r grŵp symud ymlaen i berfformio ychydig o glasuron Cymreig megis ‘Ar lan y Môr’ a ‘Ceidwad y Goleudy’, cyn i ni orffen gyda gan wreiddiol gan griw Canfod y Gan o’r enw ‘Can y Clo’.

Diolch yn fawr i Merched y Wawr am ein cael ni yno – cawsom ddiwrnod gwych!