Ynghyd â Cyngor Gwynedd, Tim Llwybrau Llesiant, mae Canfod y Gân wedi bod yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad arbennig gofalwyr rhwng  y 7fed o Fehefin a Mehefin 13eg, gan ei bod yn  Wythnos Gofalwyr 2021 Heb os, rydym ni fel prosiect yn eich gwerthfaowrigi cefnogaeth gofalwyr yn llwyr drwy’r flwyddyn. Heb gymorth gofalwyr mi fyddai hi llawer anoddach arnom ni,  fel prosiect i weithredu. Felly DIOLCH YN FAWR i’n holl ofalwyr, ac i’r holl ofalwyr yn ein cymunedau. Er mwyn cydnabod cyfraniad gofalwyr a rhoi rhywbeth bach yn ôl i’n gofalwyr.  Mae ein tiwtoriaid wedi rhoi fideos at ei gilydd i’w gwylio a’u mwynhau. hun.

Fideo gan Sera Zyborska: https://youtu.be/j8uP_3smKos