Dathliad Canfod y Gân, Neuadd Dwyfor Pwllheli (2 Medi)

Dathliad Canfod y Gân, Neuadd Dwyfor Pwllheli (2 Medi)

Cafodd criw Canfod y Gan ddiwrnod sbesial iawn ar yr 2il o Fedi 2022 yn nathliad swyddogol Canfod y Gan yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli. Ar ôl 3 blynedd o redeg y prosiect, mi oedd hi’n hen bryd i ni ddathlu’r holl waith caled mae’r aelodau, tiwtoriaid a phawb sydd...
Perfformiad Eisteddfod Tregaron (30 Gorffennaf)

Perfformiad Eisteddfod Tregaron (30 Gorffennaf)

Cawsom ddiwrnod arbennig iawn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ar y 30ain o Orffennaf. Cafwyd perfformiadau gwych gan griwiau Meirionydd ac Arfon, gyda chymysgedd perffaith o ganeuon gwreiddiol sydd wedi eu hysgrifennu gan y criwiau, a pherfformiadau o...
Dawns Tê Dementia, Pwllheli (22 Mehefin)

Dawns Tê Dementia, Pwllheli (22 Mehefin)

Cafwyd gwahoddiad i grŵp Dwyfor gan Gwasanaeth Dementia i fod yn rhan o Ddawns Tê oedd yn cael ei gynnal yng Nghapel y Drindod, Pwllheli mis Mehefin. Mi gafwyd digonedd o ddawnsio, canu, cacennau a phanediau i gadw’r grŵp i fynd trwy’r prynhawn. Perfformiodd ein aelod...
Perfformiad Merched y Wawr, Rhydymain (Mai 2022)

Perfformiad Merched y Wawr, Rhydymain (Mai 2022)

Roedd aelodau Canfod y Gân Harlech wrth ei boddau yn cael cyfle i berfformio yn fyw mewn cyngerdd am y tro cyntaf ers 2019. Cafwyd bore gwych ar fore dydd Sadwrn y 14eg o Fai yng nghynhadledd Merched y Wawr yn Rhydymain.  Cafwyd perfformiad gwych ar y Cellos gan...