Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod ni wedi derbyn grant gan y Steve Morgan Foundation i barhau gyda gwaith Canfod y Gân.

“Wedi’i sefydlu yn 2001 gan y dyn busnes a dyngarwr, Steve Morgan CBE, rydym yn darparu cyllid, cymorth, arbenigedd ac arfer gorau i’r elusennau a’r sefydliadau rydym yn eu cefnogi. Drwy harneisio pŵer cydweithio, rydym yn mynd i’r afael ag ystod o feysydd gan gynnwys tlodi, digartrefedd, iechyd a lles, ac addysg a hyfforddiant, ac rydym wedi helpu i wella ansawdd bywyd dros bedair miliwn o bobl.”

I ddysgu mwy am waith arbennig y Steve Morgan Foundation ewch i’w gwefan nhw: stevemorganfoundation.org.uk