Nadolig Llawen gan Canfod y Gân. Bu criw Harlech yn brysur iawn yn ysgrifennu cân Nadolig newydd gwreiddiol. Mae’r gân yn gyfuniad o hoff agweddau Nadolig yr aelodau o goleuadau Nadolig i grefi blasus. I gyd fynd gyda’r gân wnaethon ni ffilmio fideo cerddoriaeth – fedrwch chi wylio’r fideo isod!

Mwynhewch a Nadolig Llawen!!

Tu Nôl i’r Llen: Nadolig Canfod y Gân

Dechreuon ni trwy ysgrifennu ein hoff bethau am y Nadolig a buom yn gweithio ar eu rhoi mewn penillion. Yn y sesiwn nesaf natho ni recordio’r gân mewn rhannau gyda offerynnau a chanu.

Y cam dwythaf oedd i ffilmio fideo i fynd gyda’r cân, felly wnaethom ni gyda gwisgo yn Nadoligaidd, dawnsio a chanu i fynd gyda’r cerddoriaeth.