Cafwyd gwahoddiad i grŵp Dwyfor gan Gwasanaeth Dementia i fod yn rhan o Ddawns Tê oedd yn cael ei gynnal yng Nghapel y Drindod, Pwllheli mis Mehefin.

Mi gafwyd digonedd o ddawnsio, canu, cacennau a phanediau i gadw’r grŵp i fynd trwy’r prynhawn. Perfformiodd ein aelod Merfyn gân cyfansoddod am Canfod y Gân, dyma’r geiriau:

Ganwyd fudiad Newydd

Yn fudiad Newydd sbon,

Ni does un yn unman

Ond ‘man yn unigryw a llon,

‘Mae llawer or offerynnau

I bawb yn ddiwahan

I gael chwarae gyda phleser

A chreu bob mathau o gân

Perfformiodd y grŵp gerddoriaeth y gallai’r gynulleidfa ddawnsio “ballroom” iddynt ac ymuno mewn gyda ni.

Diolch i’r Gwasanaeth Dementia, myfyrwyr Coleg Meirion Dwyfor ac i Edwin am y wahoddiad,