Cyllid i ni parhau i “Ganfod y Gân”

Cyllid i ni parhau i “Ganfod y Gân”

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod ni wedi derbyn grant gan y Steve Morgan Foundation i barhau gyda gwaith Canfod y Gân. "Wedi’i sefydlu yn 2001 gan y dyn busnes a dyngarwr, Steve Morgan CBE, rydym yn darparu cyllid, cymorth, arbenigedd ac arfer gorau i’r...

darllen mwy
Nadolig Llawen 2022

Nadolig Llawen 2022

Nadolig Llawen gan Canfod y Gân. Bu criw Harlech yn brysur iawn yn ysgrifennu cân Nadolig newydd gwreiddiol. Mae'r gân yn gyfuniad o hoff agweddau Nadolig yr aelodau o goleuadau Nadolig i grefi blasus. I gyd fynd gyda'r gân wnaethon ni ffilmio fideo cerddoriaeth -...

darllen mwy
Dawns Tê Dementia, Pwllheli (22 Mehefin)

Dawns Tê Dementia, Pwllheli (22 Mehefin)

Cafwyd gwahoddiad i grŵp Dwyfor gan Gwasanaeth Dementia i fod yn rhan o Ddawns Tê oedd yn cael ei gynnal yng Nghapel y Drindod, Pwllheli mis Mehefin. Mi gafwyd digonedd o ddawnsio, canu, cacennau a phanediau i gadw’r grŵp i fynd trwy’r prynhawn. Perfformiodd ein aelod...

darllen mwy
Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig

Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig

Pob dymuniad da i bawb dros y Nadolig. Mae hi wedi bod yn flwyddyn heriol gyda’r pandemig ond rydym wrth ein boddau ein bod wedi gallu ail gychwyn ein sesiynau wyneb i wyneb ers mis Medi.  Diolch i galon i bawb am eu cefnogaeth. Edrychwn ymlaen at 2022 llawn...

darllen mwy
Wythnos Gofalwyr 2021, Mehefin 7fed-13eg, 2021

Wythnos Gofalwyr 2021, Mehefin 7fed-13eg, 2021

Ynghyd â Cyngor Gwynedd, Tim Llwybrau Llesiant, mae Canfod y Gân wedi bod yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad arbennig gofalwyr rhwng  y 7fed o Fehefin a Mehefin 13eg, gan ei bod yn  Wythnos Gofalwyr 2021 Heb os, rydym ni fel prosiect yn eich gwerthfaowrigi cefnogaeth...

darllen mwy
Mae’n bwysig cadw’n bositif. Dal i fynd

Mae’n bwysig cadw’n bositif. Dal i fynd

Nôl ym mis Ionawr ar ôl y sioc a ddaeth cyn y Nadolig ein bod mewn cyfnod clo arall. Roedd hi’n teimlo’n wahanol tro ma. Fyddai’n Nadolig yma ddim yr un fath, ac am ba hyd oedd y cyfnod clo yma yn mynd i bara? Roeddem ni gyd yn wynebu cyfnod digon ansicr eto. Wrth...

darllen mwy