Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers i ni gyd wynebu ein cyfnod clo cyntaf. Doedd neb yn gwybod beth oedd o’n blaenau. Wythnos cyn y newyddion swyddogol bu’n rhaid i ni gymryd penderfyniad  anodd iawn a gohirio pob sesiwn. Doeddwn i ddim yn gwybod pa bryd y byddem yn gallu cwrdd eto. Roedd hi’n hen gyfnod ansicr i bawb lle roedd rhywun yn byw a bod ar y newyddion ac yn trio cadw’n brysur a chadw fynd heb wybod beth oedd yn dod nesaf.

Ond i ni fel prosiect roedd yn rhaid bwrw iddi a chadw mewn cysylltiad gyda’n haelodau a’u teuluoedd. Roedd codi ffôn, cael sgwrs fach fyr mor bwysig i ni gyd yn staff, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr ac aelodau. Roedd cadw’r cyswllt yma yn ein helpu ni gyd gadw’n bositif a chael sgwrs yn rhan mor bwysig o’r wythnos. Roedd ein tiwtoriaid yn awyddus iawn i yrru neges mewn ffordd arbennig i’n haelodau. Felly aethant ati i recordio hoff ganeuon a’u gyrru yn neges arbennig i’n haelodau. Dyma rai o’r negeseuon a yrrwyd :

Roedd rhai negeseuon yn hel atgofion o’r sesiynau a fu. Dyma Steffan a Gwenan yn cerddoriaeth byfyrfyrio gyda’u telynau mewn sesiwn cyn y cyfnod clo:

Dyma neges Gwenan i Steffan:

Fideos i godi calon oedd y rhein, ac yn sicr buont yn ffordd o godi gwen, ac ar gael i’n haelodau i wrando arnynt fel un ffordd o lenwi eu diwrnod mewn amser llawn cyfyngiadau. Mewn un ffordd bach, drwy’r negeseuon hyn, roedd pawb yn derbyn darn bach o Canfod i’w gadw a’i fwynhau.

Wrth agoshau at Nadolig 2020, penderfynwyd rhoi pob un o’r negeseuon at ei gilydd i gre CD arbennig ar gyfer ein haelodau yn anrheg Nadolig. Rhoddwyd yr holl ganeuon at ei gilydd yn Stiwdio Pant yr Hwch gan Edwin Humphreys. Cwta wythnos cyn y cyfyngiadau newydd ddaeth i rym cyn y Nadolig, cafodd Mared y cyfle i ddosbarthu’r CD’s mewn pecyn bach arbennig i bawb. Dyan braf oedd gyrru o Fethesda i Flaenau Ffestiniog, tuag at Ddolgellau ac at Harlech a Dyffryn Ardudwy, cyn troi tua Phenrhydeudraeth a Phorthmadog ac ymlaen i Bwllheli ac ymlen i Gaernarfon a’r cyffuniau. Roedd hi’n fendigedig cael gweld pawb o bell ar sdepan y drws, a chael dymuno Nadolig Llawen ac anfon ein dymuniadau gorau un at bawb!