Rhoddwyd her i griw talentog Harlech i gofnodi eu profiadau o’r cyfnod clo cyntaf.

Cafwyd ymateb ffantastig gyda’r criw yn cyfrannu ar lafar, ffotograffau,  a sgyrsiau di-ri ar y ffon!

Buan daeth syniadau a profiadau y criw yn fyw ac ar gân dan arweiniad Sera. Gan nad oedden ni hefo’n gilydd aeth y grŵp ati i greu offerynnau, yn dilyn canllawiau Elin :

Cawsom lwyth o hwyl yn recordio ein hunain ar gyfer ein fideo, a dyma ein cân wreiddiol cyntaf ‘Yn y Lockdown’. Ffantastic pawb!