Roedd hi’n fraint cael ein gwahodd i berfformio ym mhabell y dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst ym mis Awst 2019. Cynnigwyd y cyfle i grwpiau Caernarfon a Phwllheli gymryd rhan.

Roedd y babell dan i sang a phawb ar dân i’n perfformiad cyntaf un!

Cafwyd ambell syrpreis…Daeth yr Elvis Cymreig i gyd-ganu gyda Anne Louise. Braf oedd gweld y ddau yn cyd-ganu a gweddill y gynulleidfa wrth eu boddau yn ymuno!

Daethpwyd â’r gyngerdd i ben, gyda’r gynulleidfa yn morio canu hyd at y diwedd.