Trefnwyd bore o hwyl i gymunedau cerdd Canolfan gerdd William Mathias, eu teuluoedd, eu ffrindiau, a’r gymuned ehangach. Gwahoddwyd teuluoedd sy’n mynychu sesiynau Camau Cerdd a Chamau Nesaf i blant; aelodau’r côr hamdden; aelodau’r gerddorfa gymunedol; trigolion cartref Bryn Seiont Newydd Caernarfon ac aelodau Canfod y Gân Caernarfon i ddod ynghyd i fwynhau caneuon a cherddoriaeth fel rhan o ddigwyddiadau cymunedol The Great Get Together.

Sefydlwyd The Great Get Together gan y Jo Cox Foundation fel menter i ddod a phob at ei gilydd er mwyn canfod yr hyn sydd ganddom yn gyffredin. Dywedodd Jo Cox, yn ei hanerchiad cyntaf yn Nhy’r Cyffredin :

“We are far more united and have far more in common than that which divides us”

Jo Cox

Gyda diolch i’r Great Get Together a Spirit of 2012, derbyniwyd grant i gynnal digwyddiad fyddai’n dod a phobl ynghyd. Be’ well na cherddoriaeth?

Arweinwyd y bore gan Arfon Wyn, a chafwyd bore bendigedig o gyd-ganu a chwarae offerynnau gyda ‘r ieuengaf yn 10 mis oed, hyd at yr hynaf yn ei 90au, a phawb yn mwynhau’r gerddoriaeth a chael bod gyda’i gilydd. I goroni’r cyfan, cacen a phaned!