Lle : Canolfan Hamdden Caernarfon

         Hwb, Caernarfon

Pryd : Nos Lun, bob pythefnos (efallai y medrwn ni gynnwys rhestr o ddyddiadau’r chwe mis cyntaf fel linc)

Amser : 5.30 pm tan 7.00pm

Pwy ‘di pwy :

Arweinydd : Emyr Rhys

 

Cysyllwch â ni am ragor a fanylion ac am y dyddiadau.