Pwllheli

Lle : Capel y Drindod

Pryd : Nos Fawrth, bob pythefnos (efallai y medrwn ni gynnwys rhestr o ddyddiadau’r chwe mis cyntaf fel linc)

Amser : 5.30 pm tan 7.00pm

Pwy ‘di pwy :

Arweinydd : Edwin Humphreys

 

Am y dyddiadau ac am ragor o fanylion cysylltwch â ni