Pwllheli

Lle: Capel y Drindod Pwllheli
Pryd: Nos Fawrth, bob pythefnos
Amser : 5.15pm – 6.45pm
Arweinydd: Edwin Humphreys

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y grŵp.